Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (4) bekezdése
és az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján

 

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 23/2018.(VII. 27.) szabályzata az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól

2. Adatleltár - Pest Megyei Kirendeltség (GDPR)

3. Adatkezelési tájékoztatók: