Intézmény megnevezése és székhelye:

Pest Megyei Őszirózsa Egyesített Szociális Intézmény
2194 Tura, Szent István út 79.

Korábbi megnevezése:
  • Őszirózsa Idősek Otthona
Jogelőd intézmények megnevezése:
  • Péceli Idősek Otthona
  • Fehér Hattyú Idősek Otthona
  • Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye

Az Őszirózsa Idősek Otthona 2016. október 31. napján fennálló állapot szerinti közérdekű adatai a következő oldalon találhatóak: hivatkozás

A Péceli Idősek Otthona 2016. október 31. napján fennálló állapot szerinti közérdekű adatai a következő oldalon találhatóak:  hivatkozás

A Fehér Hattyú Idősek Otthona 2016. október 31. napján fennálló állapot szerinti közérdekű adatai a következő oldalon találhatóak: hivatkozás

A Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 2016. október 31. napján fennálló állapot szerinti közérdekű adatai a következő oldalon találhatóak:  hivatkozás

Látogatási és kapcsolattartási rend: hivatkozás

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK  
1.1.1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK hivatkozás
1.1.2. SZERVEZETI STRUKTÚRA szervezeti ábra
1.1.3. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI hivatkozás
1.1.4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ hivatkozás
1.2. FELETTES SZERV hivatkozás

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE alapító okirat
alapító okirat módosítása
SZMSZ
adatvédelem
2.2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATOK nincs adat
2.3. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE hivatkozás
tájékoztató
szabályzat
2.4. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK intézményi elhelyezés
térítési díj

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1. ELLENŐRZÉSEK  
3.1.1. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA hivatkozás
3.1.2. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI nincs adat
3.1.3. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK - FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK hivatkozás
3.1.4. A MŰKÖDÉSI STATISZTIKA hivatkozás
3.2. KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK, BESZÁMOLÓK  
3.2.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK 2017
2018
2019
2020
3.2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK 2017
2018
2019
3.3. GAZDASÁGI ADATOK  
3.3.1. A FOGLALKOZTATOTTAK 16/IV
17/I 17/II 17/III 17/IV
2018
2019
2020
3.3.2. TÁMOGATÁSOK nincs adat
3.3.3. 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) hivatkozás
3.3.4. EGYÉB KIFIZETÉSEK nincs adat
3.3.5. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.3.6. KÖZBESZERZÉS 2017
2018
2019
2020

 

4. NEM RELEVÁNS ADATOK
4.1. TESTÜLETI SZERV ADATAI nem releváns adat
4.2. AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN nem releváns adat
4.3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI nem releváns adat
4.4. FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK nem releváns adat
4.5. FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK nem releváns adat
4.6. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK nem releváns adat
4.7. A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÜGYINTÉZÉS/NYOMTATVÁNYOK nem releváns adat
4.8. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK nem releváns adat
4.9. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nem releváns adat
4.10. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns adat
4.11. TESTÜLETI DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns adat
4.12. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns adat
4.13. HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK nem releváns adat
4.14. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK nem releváns adat